Seallaibh


Seallaibh curraigh Eoghainn
’S coig raimh fhichead oirre
Seallaibh curraigh Eoghainn
’S i seachad air a’ Rubha Bhan

Bidh Eoghann, bidh Eoghann
Bidh Eoghann ’na sgiobair oirre
Bidh Eoghann, bidh Eoghann
’S i seachad air a’ Rubha Bhan

Смотри на корабль Хью! (в смысле на корабль кого? — Хью.)
У него 25 весел.
Смотри на корабль Хью!
Он проплывает мимо Белого Мыса

Хью будет (3р) его капитаном.
Хью будет, Хью будет.
Он проплывает мимо Белого Мыса